Juodosios liepsnos epocha

Pradinę filognozijos struktūrą savo galvoje nešioju nuo 2018 metų, iki kurių buvo tik įžanginės idėjos, ruošusios kelią proveržiui. 2019 metai yra pagrindiniai mano kūrybos metai, kuriuose užšifruotas skaičius dvylika įvairiomis prasmėmis. Pradėjau 2007, o 2019 buvo geriausias laikotarpis, mano pasiekimų viršūnė. Dėl šios priežasties juos pavadinau juodosios liepsnos šokio metais, kuri filognozijoje laikoma transcendencijos simboliu. Filognozija yra drakono akis atverianti transcendenciją ir parodanti joje juodąją liepsną. Pilno supratimo atskleisti negaliu, tačiau jeigu nusprendžiau rašyti, privalau minčiai duoti realų užsikabinimą.

Pagal mano išdėstytą teoriją, visa filognozija dalinama į 1000 dalių, kur 1 dalis yra 0,1 proc. Šis skaičius parodo sumuojamą informacinį plotą, naudojamą kuriant gnostinį implantą. Vienai daliai atskleisti paskyrus 1 metus, visam 100 proc. reikės 1000 metų. Todėl pradžia padarę 2019 juodosios liepsnos metus, pabaigą turėsime, jeigu viskas bus teisingai vystoma, 3019 metais. Kadangi tai labai ilgas laikotarpis, metus galima skirstyti į epochas, apibrėžiančias minčių judėjimo trajektorijas. Pirmą epochą, kuri apima ir 12 metų priešistorę, vadinu Arkos statybos epocha. Kitos epochos bus apibrėžtos filognozijos vystymo metu, priklausomai nuo to kokias formas įgis keliautojų psichovektoriai. Iš jų šiuo metu žinoma tik paskutinė Baltojo drakono epocha.

Arkos statyba yra ne kas kita kaip sątvarologijos ir substratologijos pamatų paklojimas, sukuriant pilną užbaigtą metodą ir atskleidžiant pirmų versijų gnostinius implantus, įeinančius į sątvarologijos formules. Kiekviena filosofinė ir ideologinė sistema turi tam tikrą bendrąją psichovektoriaus formulę, sukuriančią sątvare palaikantį karkasą. Filognozijos tikslas suformuluoti pagrindinį metodą ir surinkti visą psichovektoriaus elementų katalogą. Katalogas ir formulės metodas yra slaptas, žinomas tik inicijuotiems. Pavyzdžius jau analizavau ankstesniame skyrelyje pagal Šliogerio ir Nietzsches filosofijas. Formulės labai svarbios ir religijoje, kas gerai matosi krikščionybėje arba budizme. Pastarajame yra sistema, sudaryta iš 4 tauriųjų tiesų ir aštuonialypio kelio, sukuriančio budistinį psichovektorių. Čia konkrečiai neapžvelgsiu, nes principai žinotini savarankiškai.

Epochos tikslas suformuluoti pagrindinį epochos psichovektorių, kuris būtų kuriamas kaip viso gyvenimo kelionė. Tai reiškia, kad formulė ne tik vidinė struktūra, bet turi turėti ir išorinę gyvenimo kelio trajektoriją, kuri rodo, kad žmogus tikras kelio sekėjas. Šiuo metu Arkos statybos laikotarpis užsibaigia ir prasideda Juodosios liepsnos epocha, kurią laikau prasidedančia 2019 metais. Jos struktūra susideda iš dviejų formulių – psichovektoriaus ir gyvenimo trajektorijos. Susikūrus šviesos arkos bazinę struktūrą, galima išeiti į tikrą kelionę, suradus savyje ir pasaulyje naujos epochos esmę. Ši antra epocha prasideda pasiekus Stikaro rangą, kuris suteikiamas įveikus pirmą etapą. Tai asmeninis kelias, kuris buvo paverstas viešu tam, kad būtų gerai matomas pavyzdys ir principai.

Smulkus juodosios liepsnos psichovektoriaus aprašinėjimas uždraustas, tačiau filognozijos trijuose tomuose matomas vienas pagrindinių principų, kurie buvo gauti pasistačius arką. Tas principas yra subalansuota sątvaro struktūra, kurioje yra pusiausvyra tarp priekinės ir galinės sąmonės, grindžiama absoliuto tašku hipostratoje, kuris skleidžia vienodą gėrį visomis kryptimis. Tai reiškia, kad gėris vienodai pasiskirsto ir subjekte, ir objekte, nesusiformuoja riedančioji, šustrinė, komandinė struktūra. Šio etikos principo formulė yra meilė gyvybei, pažinimo ir technologijos struktūrų privalomas įstatymas į etikos rėmus. Ši sistema bazinė ir ji turi būti pradedama diegti jauname amžiuje, tuo tarpu aš esu gerokai pavėlavęs, todėl mano juodosios liepsnos forma yra kitokio formato, kuris mąsto iš pabaigos perspektyvos. Juodoji liepsna mano individualiame variante susijusi su pabaigos misterija, kuri gali įgyti simbolinius tamsius atspalvius. Tai nuoroda į nenušvitusią transcendenciją, kurios tikra forma filognozijoje nežinoma, todėl ženklinama paslapties spalvomis.

Juodosios liepsnos formulėje turima įsišaknijimo transcendencijos gelmėje struktūra, kuri pasiekiama suprojektavus į hipostratas gnostinius implantus, kurie, savo ruožtu, yra psichovektoriaus formulė, įrėminanti veiksmą. Šis metodas nenaujas, plačiai naudotas religijoje, tačiau nulinės versijos gnostinio implanto principu, kuris sukuria tik nulinio varianto psichovektorių, tai yra, ne technologinį, bet psyopinį. Tai reiškia, kad filognozijos tikslas – didinti objektyviosios struktūros dalyvavimą, diegti tiesos suvokimą į sąmonę. Svarbūs trys kriterijai: a) reprezentacinis gelmės iškėlimas, b) veiklos mastą didinantis psichovektorius ir c) etinis apsiribojimas, pagal minėtą pusiausvyros tarp subjekto ir objekto metodą.

Etikos principų pagrindimui reikalinga simbolių kalba, kuri į galvą veiksminga forma įdeda ribojantį ir stabdantį principą, pažaboja komandinį, šustrinį šuorą, vadinamą naikinimo arba sadizmo svaiguliu. Todėl gnostinių implantų įvardijimui naudoju tikrinius vardus, kurie turi įsivaizduojamą dievybės asmeninę struktūrą. Tai, žinoma, tik pradinis etapas, bet jis reikalingas tam, kad būtų išmokta valdyti pusiausvyros struktūrą savo galvoje, nemanant, kad ta tiriama hipostratinė „materija“ yra žemenės rūšies būtis. Iš tikro logika sako, kad yra atvirkščiai, bet žmogui neretai būna sunku suvokti šią elementarią tiesą, nes jis būna vienakryptė subjektyvistinė sistema savo asmens struktūroje. Absoliuto taškas subalansuojantis satvarą mano sistemoje yra kuriančioji gaublė, kurią vadinu Rėika.

Atskleidimas lengviausias sątvarologijoje, kurią 100 proc. pažinti – nėra sunkus uždavinys. Ši 100 proc. sątvarologija sukuriama Arkos statybos epochoje. Tuo tarpu substratologija kuriama 1000 metų, pradedant nuo Juodosios liepsnos epochos. Ši epocha taip vadinama todėl, kad joje pirmą kartą atveriama transcendencija tikru atvėrimu prabudusios drakono akies. Liepsna turi užaugti, turi pasiekti tikrą lygį, bet pradžia yra padaryta. Kadangi šis kelias yra begalybės įtraukimas į statišką tapatybinį kontinuumą, tai yra begalybės kelias.

Arkos statybos epocha truko virš 12 metų, todėl galima manyti, kad Juodosios liepsnos epocha truks ne mažiau. Šios eopochos tikslas – gauti bent kelis 0,1 proc. prie savo psichvektoriaus, kuris turi pavirsti tikra, objektyvia Stikaro psichovektoriaus struktūra, kuri atitinka visus objektyvumo kriterijus, keliamus filognozijoje. Tačiau pagrindinis tikslas yra šustrinio psichovektoriaus dekonstrukcija, kuris propaguoja jėgos ir prievartos kelią, nes turi vienakryptį gėrio supratimą, ieško auksinės formos ir užvaldytas isterinio neapykantos ir sadizmo jausmo. Neetiškas žinojimas – labai pavojingas; kur mažiausiai etikos, ten turi būti mažiausiai žinojimo. Todėl objektyvioji struktūra neatsiskleidinės taip primityviai, nebus naivaus „atidavinėjimo“, greičiau bus rodoma pamoka, sudaromos sąlygos suprasti.

Jeigu nėra tikro gyvenimo supratimo, nėra tinkamos judėjimo trajektorijos formulės – žinojimas neduodamas. Juodoji liepsna suprantama tik iš tikro gyvenimo, turint atvertą drakono akį. Priešingu atveju stebimi tik imbecilijos priepuoliai, kurie siekia įveikti dėl savo ego patenkinimo, nes pranašumas nepakeliama „našta“. Juodosios liepsnos epocha bus psyopo silpnėjimo ir triuškinimo epocha, atsisakant konservuoti nulinės versijos gnostinius implantus, nuo kurių lygio priklauso psichovektoriaus lygis. Šis turi būti pagrįstas išplėsta reiformine struktūra, psichoformos valdymu ir lingvoformine projekcija.

Stikar

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s