Filosofija sigilų metodu

Kadangi sieva yra fundamentali psichovektoriaus struktūra, ją galima padaryti sigilo pamatu, ant kurio uždedami filosofiniai psichovektoriai. Jos pagrindai išdėstyti „Sievos teorijoje“, kurią, norint suprasti šį skyreli, privaloma būti pilnai įsisavinus. Pagrindinius principus keliais sakiniais pakartosiu, kad nesusipažinusiems būtų suprantama idėjos esmė. Sieva yra koordinačių sistema, kuri sudaryta iš susikryžiuojančių gyvenimo ir proto linijų, kurios įbrėžtos … Daugiau: Filosofija sigilų metodu

Baltojo drakono link

Pratęsdami praeito skyrelio temą, šiame plačiau panagrinėsime civilizacijos didžiąsias teorijas, naudodami filognozijos formulės šabloną (Didžioji Sieva) (Sietynas) (Mažoji Sieva). Civilizacijos teorijų sąrašas yra toks (demonai) (Sietynas) (A <> demonai) – magija, (dievai) (Sietynas) (A <> dievai) – mitologija, (dvasia) (Sietynas) (A <> dvasia) – religija, (būtis) (Sietynas) (A <> būtis) – filosofija, (materija) (Sietynas) (A … Daugiau: Baltojo drakono link

Didžioji sieva

Šiuo metu gyvename mokslinėje civilizacijoje, kurios madrigale dominuoja jėgos kryptis. Šį principą įtvirtino I. Niutonas, sukūręs šiuolaikinės mechanikos fizikoje pagrindus. Pagrindinė jo formulė, įtvirtinanti niutonizmą, yra pagreičio susiejimas su jėga ir gravitacijos teorija, kurios esmė yra masės kiekio atvirkštinė proporcija atstumo kvadratui. Tokiu būdu jis į „gamtos filosofiją“ įvedė makrojėgos sąvoką, kuri buvo perkelta į … Daugiau: Didžioji sieva

Seksualinės tapatybės modelis

Tęsdami „Priede“ nagrinėjamas temas, turime išaiškinti seksualumo principą sievoje, kuris suprantamas iš vyro perspektyvos, o moterys pagal analogiją savo principą gali susidėlioti pačios. Seksualumo sieva nagrinėjama naudojant „burės“ koordinačių sistemą, kurioje dėliojasi pagrindiniai seksualinio psichovektoriaus dėmenys, esantys kiekvieno žmogaus sumatoriuje. Centras yra A, žymintis asmenybę, o aplinkui yra keturi segmentai, dalinantys sumatorių į pagrindines sumantų … Daugiau: Seksualinės tapatybės modelis

Seksualinio elgesio tipologija

Paskutiniame skyrelyje parodytą seksualinės energijos perteklių, galima suskirstyti į tipus, kaip jau iš dalies ir buvo padaryta, tačiau mūsų tyrimui reikia daug didesnio tikslumo ir detalumo, kad matytųsi visas seksualinės civilizacijos vaizdas. Ši tema sievos modelyje labai svarbi, nes seksualumas vaidina svarbų vaidmenį žmogaus psichologijoje, vadinasi sievos struktūros klasifikacija šia prasme – itin reikalinga tema. … Daugiau: Seksualinio elgesio tipologija

Vakarų išsigimimo logika

Dabar pamėginkime panagrinėti J. Ivanauskaitės romaną „Miegančių drugelių tvirtovė“ šiek tiek kitokiu aspektu: atidėję transcendenciją ir metafiziką į šalį – kurios dalyvauja žmogaus gyvenime tik slaptu, nematomu būdu – pasigilinkime į prostitucijos ir moterų išnaudojimo klausimą politiniu, ekonominiu, socialiniu ir moraliniu požiūriu. Pirmiausiai turime apibrėžti visų dalyvių pagrindinius vaidmenis ir suprasti, kokia jų logika, psichologija … Daugiau: Vakarų išsigimimo logika

Gėrio ir blogio kova J. Ivanauskaitės romane “Miegančių drugelių tvirtovė“

„Sievos teorijos“ baigiamojoje dalyje pateiksiu savo teorijos praktinio pritaikymo pavyzdžių, išanalizuodamas kai kuriuos įdomesnius atvejus grožinėje kūryboje. Pirmas tyrimui pasirinktas romanas yra J. Ivanauskaitės kūrinys „Miegančių drugelių tvirtovė“, išleistas 2005 m., antro nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio viduryje. Šis romanas svarbus savo keliamais metafiziniais klausimais, kurių pagrindinis – kokia blogio pasaulyje kilmė. Šis klausimas universalus, plačiai nagrinėtas … Daugiau: Gėrio ir blogio kova J. Ivanauskaitės romane “Miegančių drugelių tvirtovė“

Filognozija ir ekosofija

Filognozijos tikslas – tapti 4 kategorijos civilizacijos centrine doktrina, kuri būtų post-scientistinio stiliaus, įveikusi 3 kategorijos mokslinę civilizaciją, pasukusią žmoniją neteisinga kryptimi, grasinančią sunaikinti Žemę, plečiančią vargo pasaulį. Propaganda yra graži, bet ji nerodo tikro vaizdo, kuris šiuo metu net neįsipavidalinęs ir visos problemos nukeltos į ateitį, kol šiandien iš technologijų grobstomi pasakiški pelnai. Filognozija … Daugiau: Filognozija ir ekosofija

Sugrįžimo prasmė

Ne kartą rašiau, kad Lietuvoje A. Šliogeris yra sątvarologijos pradininkas, kurio kūryba buvo vienas iš filognozijos ir sievos teorijos šaltinių. Šią savo teoriją jis išdėstė pagrindiniame veikale „Niekis ir Esmas“, kuriame atkleidė klepsidros struktūros idėją, filognozijoje vadinamą sątvaru, kuris yra psichovektoriaus, vadinamo sieva, surinkimo vieta. Mano sątvaro teorija yra modifikuotas ir išplėstas A. Šliogerio klepsidros … Daugiau: Sugrįžimo prasmė

Sievos trajektorija

Išdėstyta teorija sujungiama gyvenimo trajektorijoje, kurioje dalyvauja visi sievos komponentai, sutraukiami į eiolinius psichovektorius. Trajektorija yra ne kas kita psichovektoriaus apsibrėžimų ir apibrėžimų seka, kurioje sąmonė renkasi judėjimo kryptį gyvenime. Šiame apsibrėžinėjime ir apibrėžinėjime dalyvauja daugybė įvairių faktorių, kurie žmogui ir jo gyvenimui suteikia formą. Jos gali būti labai įvairios – nuo to priklauso gyvenimo … Daugiau: Sievos trajektorija

Transcendencijos teorijos

Užbaigdami knygos įžanginę dalį, turime paaiškinti likusias sątvarologijos sąvokas, kurios yra sievos modelio paskutinis potėpis. Tos sąvokos yra tulpa ir alpa, sievos burės struktūroje žymimos T. Tuo atveju, jeigu sumatai atskiriami, jie žymimi kaip TULPA ir ALPA. Tulpa apibrėžiama kaip dirbtinis sumatas, kurį žmogus susikuria iš savo vidinių resursų. Nuo vaizduotės ji skiriasi tuo, kad … Daugiau: Transcendencijos teorijos

Pasaulio šventumo pajauta

Aprašinėdamas B ir D stielius, parodžiau bendrąjį gnostinio implanto principą, kuriuo siekiama atverti paslėptą pasaulio dalį. Ši dalis vadinama hipostratine ir nuo jos pažinimo lygio priklauso žmogaus psichovektoriaus gylis. Nuo to priklauso ar žmogus gerai išmano tikrovės principus, ar turi tik paviršutinišką supratimą, kuriuo remdamasis priima neteisingus sprendimus. Visas gylis yra visos tikrovės išsėmimas, norimas … Daugiau: Pasaulio šventumo pajauta