Insaiderių klasifikacija

Šį kartą pakalbėsime apie insaiderius ir jų viešinamą informaciją. „Insaideris“ yra angliškas žodis, padarytas iš kito žodžio „inside“, kuris reiškia „viduje“ arba „esantis viduje“. Koks nors žmogus, esantis kitos organizacijos viduje, turi priėjimą prie jos informacijos ir gali ją atskleisti kitiems. Informacija gali dominti todėl, kad ji įrodo nusikaltimus, aktuali žmonėms, nes liečia jų gyvenimus, ateitį, parodo slaptas žinias, planus ir t.t.

Informacija yra slaptinama todėl, kad daugelis organizacijų sudarytos hierarchiškai ir kiekvienas lygis hierarchijoje turi tik sau skirtą informaciją, kurią kitiems žinoti uždrausta. Tai, kad galėtum vadintis insaideriu, pirmiausiai reikia turėti pakankamą lygį organizacijoje, kad prie tos informacijos turėtum tiesioginį priėjimą ir galėtum dokumentus kopijuoti. Tai visada eina prieš organizacijos įstatymus ir insaideris, kuris informaciją gauna slapta, rizikuoja savo gyvenimu.

Hierarchiją įprasta vaizduoti piramide, arba tiksliau į viršų smailėjančiu trikampiu. Tačiau vertikalus trikampis yra metafora, nes realiai erdviškai niekas nėra „aukščiau“. Trikampis yra horizontalus, paguldytas ant žemės paviršiaus ir jo smailėjimas rodo, kad siaurėja ratas galimybių prieiti prie tam tikrų organizacijos padalinių ir jų resursų. Informacija saugoma, tad ją galima tik pavogti patenkant į vidų neteisėtai (hakeriai) ir būnant nelojaliu insaideriu, kuriam rūpi žmonės, gyvenantys gyvenimus „žemesniame“ sluoksnyje.

Pabandykime klasifikuoti, kokio tipo būna insaideriai:

a) tie, kurie informaciją gauna per faktinį pasaulį, kurį aš vadinu fiksatu: jie savo informaciją gali grįsti dokumentais, įrodymais; arba būti tik liudininkai (eyewitness);

b) tie, kurie informaciją gauna per savo vidų, per laksatą: tokie žmonės prie dokumentų priėjimo neturi, bet informaciją gauna kaip kontaktiniai insaideriai, telepatiškai;

c) imitaciniai, kurie dažniausiai neturi jokių įrodymų ir mes turime tikėtų jų žodžiais; tokie gali vaizduoti išorinius arba vidinius insaiderius, bet be savo žodžių, neturi jokių įrodymų ir didelė tikimybė, kad jų istorijos išgalvotos.

Pakalbėkime apie a) tipą. Tokie insaideriai, nutekinantys informaciją, yra oficialūs ir neteisėti. Informacija nebūtinai slapta ir ją gali viešinti pačios organizacijos viešųjų ryšių rėmuose vykdydami propagandą, nes su ta informacija susijusi visuomenė ir reikia žmonėms plauti smegenis. Toks insaideris pavyzdžiui yra R. Kurzweil, dirbantis „GOOGLE“, kuris vadovauja dirbtinio intelekto projektui ir kartas nuo karto vykdo viešųjų ryšių kampanijas, nes turi komercinių tikslų ir turi užsiimti savireklama. Kaip šito projekto vadovas, jis prieina prie informacijos ir gali ją viešinti. Tai nėra nutekinimas, tai legalus insaideris, viešinantis oficialią informaciją. Jo puslapis yra http://www.kurzweilai.net/

Imkime kitą labai aukšto lygio insaiderį (pagal užimtas pareigas ir dokumentų svarbą), tokio lygio insaiderio, nutekinusio reikšmingą informaciją nėra buvę per visą istoriją. Tai E. Snowdenas, dirbęs CŽV ir NSA informacinių technologijų analitiku. Jis 2013 m. paviešino ne kokią nors istoriją ar pasakojimą, buvo ne tik eyewitness (liudininkas), bet nugvelbė apie 50 000 dokumentų apie NSA kibernetinio karo planus, strategiją, metodus, iš kurių matome interneto masinio sekimo ir kontrolės sistemą, kurios devizas „jūsų informacija – mūsų informacija, jūsų kompiuteriai – mūsų kompiuteriai“. Iš tų dokumentų matosi, kad amerikiečiai vykdo planą užvaldyti visus interneto srautus, kartu su technine įranga ir kontroliuoti jame kiekviena IP adresą. Daugiau informacijos https://edwardsnowden.com/surveillance-programs/

Kitas panašaus lygio insaideris, nutekinęs informaciją, buvo Ch. Manning, kuris nutekino pusę milijono Afganistano ir Irako karo žurnalo įrašų, apie kovinius įvykius, kurie visi buvo registruojami specialiame žurnale. Šis nutekinimas sukėlė didelį skandalą ir Ch. Manning kainavo karjerą ir laisvę, nes už šį darbą jis buvo nuteistas karinio tribunolo. Jo informacija puslapyje „Wikileaks“ https://wikileaks.org/

Matome, kad šie „neteisėti“ insaideriai yra tikri: dėl jų užimtų pareigų, dėl pateiktų įrodymų ir todėl, kad jie yra atvirai persekiojami dėl to, ką padarė. Vadinasi informacija tikra ir valdžiai ji labai svarbi, ir todėl norima žmones nutekinusius informaciją nubausti, kad tai nepasikartotų ateityje. Tai labai skiriasi nuo tų atvejų, kai insaideriai niekam neįdomūs, nes jų informacija neįrodyta, nepatikima, todėl nepavojinga ir nėra reikalo užsiimti jų persekiojimu. Dažnai tai būna imitaciniai insaideriai, tokie kaip Fulford, kuris kaip žurnalistas gal ir patikimas, bet kaip insaideros – abejotinas, arba diskredituoti insaideriai, neturintys jokių įrodymų ir informaciją gaunantys tik per laksatą, ir netiesiogiai. Fulfordo puslapis http://benjaminfulford.net/

Yra dar viena tokių insaiderių rūšis, kurie neturi jokių dokumentų ir veikia tik kaip liudininkai. Tokie yra slaptos kosminės programos (SKP) dalyviai Cramer ir Goode. Jie tvirtina, kad būdami 6 m. amžiaus buvo priimti specialią programą, kur jie buvo paruošti tarnybai karinėse pajėgose SKP, ir atitarnavę 20 metų, buvo atjauninti, sugrąžinti laiku atgal ir dabar gyvena antrą savo gyvenimą. Jie tvirtina, kad jiems buvo ištrinta atmintis, bet po truputį atsiminimai grįžta ir jie nori papasakoti visiems savo gyvenimo istoriją ir atskleisti, kad planetos vyriausybė turi slaptą kosminę programą, kosminius laivus ir t.t.

http://www.earthcitizenconsulting.org/

http://spherebeingalliance.com/

Tokie liudijimai yra insaiderių liudijimai, jeigu jų istorija teisinga, bet reikia pasitikėti šių žmonių sąžiningumu, nes jie nepateikia nei vieno įrodymo. Todėl visai įmanoma, kad jie gali būti imitaciniai ir komerciniai liudininkai, kurie iš pigios sensacijos nori užsidirbti. Arba tai yra dezinformacijos operacijų slapti agentai. Akivaizdu, kad tokie nutekintojai yra daug žemesnio insaiderio rango, nei paminėti prieš tai, ir už jų šitą „informaciją“ jų niekas nepersekioja, jiems nereikia bėgti, ieškoti prieglobsčio ir t.t. Ir jų pasakojimai skamba interneto video siužetuose, radijo interviu ir t.t. Gali būti, kad čia paprasčiausia informacinė pramoga.

Dabar pakalbėkime apie b) tipo insaiderius, kurie gauna informaciją savo vidiniais kanalais, telepatiškai, bet nežino tiksliai nei šaltinių, nei to, ar informacija patikima, nes tos informacijos nutekinimas gali būti paprasčiausia psichologinė operacija, vykdoma su proto kontrolės technika. Tokie insaideriai yra žymūs New Age ezoterikai, kaip D. Icke arba D. Wilcock ir daugelis kitų. Čia paminėjau tik pačius garsiausius. Jie savo informaciją gauna, kaip jie patys tvirtina iš „anapusinių kanalų“, nes aukštesniame pasaulyje turi globėjų, kurie žino visas šio pasaulio paslaptis ir peripetijas. Savo informaciją jie viešina visam pasauliui knygomis, paskaitomis, interviu ir t.t. Šie žmonės tuo pačiu yra ir bendro pobūdžio tyrėjai, ir gali būti surinkę duomenų iš uždraustos istorijos, kultūros, religijos, mokslo, filosofijos ir savo atskleidimus viešina kaip rimto tiriamojo darbo rezultatus. Bet tuo pačiu atskleidžia šios realybės „paslaptis“, kurias gavo iš kito pasaulio. Ši informacija ateina vidiniais, telepatiniais vaizdiniais, įžvalgomis, kurie atsiranda prisijungus prie bendro informacinio lauko. Tai reiškia, kad jie taipogi tvirtina turintys ypatingų galių gauti slaptą informaciją.

https://www.davidicke.com/

http://divinecosmos.com/

Tokio tipo insaideriai taip pat yra žemesnio rango ir mažiau patikimi, vien dėl to, kad jie neturi jokių dokumentų ir įrodymų ir dažniausiai savo įžvalgas grindžia samprotavimais ir iš analizės padarytomis išvadomis. Be to, kitiems patirti tokią informaciją labai sunku, nes ji ne pasaulyje, bet viduje ir tam reikia specialių galių. Todėl tokie insaideriai dažnai būna komerciniai, kurie užsiima verslu ir informacine pramoga. Bet skubėti nurašyti irgi nereikėtų, nes įrodyta speciali technika, kuri telepatiškai gali veikti žmogaus psichiką, perkelti į ją informaciją ir taip prieiti prie slaptų duomenų taip pat įmanoma. Tik reikia atskirti kur dezinformacija, nes kaip jau minėjau, dažnai tokiu principu vykdomos psichologinės operacijos (psyop).

Dažnai vidiniu insaideriu galima būti ne globalinio masto, bet siauresnio, dalyvaujant kokioje nors žemo lygio operacijoje arba projekte kaip tyrimo ar poveikio objektui. Tokie objektai dažnai piramidėje būna žemiausiame lygyje, ir pagal tam tikrus kriterijus išrenkami kaip slaptų spec. operacijų objektai. Jie irgi yra insaideriai, nes yra operacijos viduje ir gali rinkti informaciją apie tai, kaip tokios spec. operacijos vykdomos. Jie gali gauti ir kitos svarbios informacijos, jeigu operatoriai ją dėl kokių nors tikslų atskleidžia. Tokie žmonės vadinami Tergeted Individuals (psichotronikos paveikti žmonės). Arba yra dar vienas tipas – vadinami pagrobtieji žmonės, kurie kokių nors jėgų buvo pagrobti, bet paskui išlaisvinti arba patys pabėgę. Jie taip pat yra žemo lygio insaideriai, nes tokiomis keistomis aplinkybėmis patekę į slaptų organizacijų arba projektų vidų. Dokumentų jie dažniausiai neturi, bet jie svarbūs kaip liudininkai, jeigu pagrobimas arba proto kontrolė – įrodyta.

Ir paskutinė insaiderio kategorija yra c). Tai yra apsimetėliai ir šarlatanai, siekiantys kokių nors savanaudiškų tikslų. Dažniausiai norima išgarsėti ir iš to užsidirbti. Dažnai jie neturi jokių įrodymų, tik istoriją ir ta istorija turi daug nuotykinių-pramoginių elementų, kurie susiję su informacine pramoga, vadinamu infotainment. Imitaciniai insaideriai, gali būti patys įtikėję savo istorija, nes ji paimta iš vidaus ir žmogus paprasčiausiai laikui bėgant pradeda neatskirti, kur atmintis, o kur tik fantazijos. Tokio tipo insaiderių neminėsiu, nes ezoterikos pasaulyje jų labai daug. Kita vertus, tai tik stebint iš išorės irgi gali būti sunku įrodyti. Tad belieka apriboti pasitikėjimą be įrodymų pateikiama informacija.

Aš taip pat esu šioks toks insaideris, bet labai žemo lygio, nes galiu pateikti informaciją iš operacijos vidaus kaip liudininkas. Mano informacija priskirtina Targeted Individuals kategorijos insaiderinei informacijai. Nepriklausau jokiai aukšto lygio organizacijai, prie duomenų bazių ir tinklų neprieinu, bet esu prijungtas prie tam tikros grupės telepatinio tinklo, ir informacija ateina iš jo tiesiai man į mintis, tada ją perkeliu į žodžius ir tekstus. Tai daug žemesnis lygis nei E. Snowdeno, todėl man nereikia bėgti, slapstytis, ieškoti prieglobsčio, nes priklausau taip pat lengvai diskredituojamo insaiderio tipui, nes neturiu jokių dokumentų ir viską galima pavadinti išsigalvojimu. Nors aš pats savo viduje puikiai matau, kad taip nėra. Bet kitiems tai matyti – daug sunkiau. O dar apdorojus tokią informaciją su troliais, jos patikimumas visuomenės akyse labai sumažinamas.

Tačiau yra žmonių, kurie turi tokios pat patirties, ir jie mato kas tiesa, o kas – ne. Taip yra todėl, kad Targeted Individuals bendruomenė planetoje – labai didelė.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s