Epsilon strata

Kiekviena civilizacija bendrijoje turi savo pagrindinę kuriančią ir globojančią instituciją, kuri yra jos pagrindas. Institucija gali būti viena, kaip bažnyčia, o gali būti jų tinklas, bendru susitarimu visoje planetoje diegiantis tą pačią programą. Šią struktūrą vadinu epsilon strata ir epsilon kasta, kuri yra gnostinis apskritimas, įrėminantis teritorijoje gyvybinį procesą, teorijomis ir kultūrinėmis jų išraiškomis. Pavyzdžiui, mokslo civilizacijoje tokį vaidmenį atlieka ministerija, universitetai, institutai ir mokslų akademija. Filognozija nėra mokslas ir nepropaguoja mokslinės civilizacijos, todėl šiame tinkle dalyvavimas nenumatomas. Dėl šios priežasties tam, kad taip pat galėtų vykdyti epsilon stratos vaidmenį, skirtą įveikti 3 kategorijos civilizaciją, ji turi turėti tam tikrą organizuotą formą. Ši institucija buvo pristatyta antrame „Filognozijos pradmenų“ tome ir vadinama „Filognozų asociacija“. Jos tikslas – propaguoti filognoziją, siekti santvarkos pakeitimo pagal filognozijos principus, judėti holistinio supratimo kryptimi, diegti ekosofinę sąmonę. Ši idėja gal ir nėra nauja, tačiau priemonių ir įrankių arsenalas – naujas ir originalus.

Filognozų asociacijoje gali dalyvauti visi norintys prisidėti prie šių tikslų žemutinėje arba aukštojoje pakopoje. Pirma pakopa yra pradinė mokykla, kurioje susipažįstama su filognozijos pradmenimis sątvarologijoje ir substratologijoje. Ši sistema kol kas tik užuomazgos stadijoje, tad tai daugiau reikia daryti savarankiškai, naudojant mano parašytus vadovėlius. Dalyvaujantys pradinėje pakopoje nėra tikri „Filognozų asociacijos“ nariai, tik kandidatai į narius, kurie turi narystę užsitarnauti. Aukštoji pakopa yra tikrų narių, kurie sudaro tarybą, padalintą į padalinius, atitinkančius filognozijos skirstymus. Turime sątvarologijos ir substratologijos korpusą, kur pirmajame tyrinėjama mažosios sievos struktūra, o antrajame – didžiosios. Didžioji sieva turi energetinės gaublės tyrinėjimų korpusą, informacinės gaublės tyrinėjimų korpusą ir kuriančiosios gaublės tyrinėjimų korpusą.

„Filognozų asociacijos“ tarybos valdžios instancija yra prezidiumas, į kurį įeina atstovai iš visų korpusų ir vadovaujamas pirmininko. Prezidiumas renkamas 5 metų kadencijai pagal MOV metodą, o pirmininku šiuo metu yra steigėjas, kuris nerenkamas. Ši struktūra kol kas neišpildyta ir veikia tik užuomazgos stadijoje, steigėjo pastangomis, tačiau ateityje tikiuosi turės daugiau narių. Papildomi padaliniai yra „Lietuvos Baltojo drakono draugija“ (LBDD) ir bibliotekos bei informaciniai centrai. „Baltojo drakono draugijos“ veikla yra švietėjiška ir kultūrinė, skirta propaguoti laisvės ir pažangos idėjas, aiškinti tikrovės sąrangą ir kurti bendruomenėse tiesos sąmonę. Ši veikla sudaryti iš negatyvios, kritinės dalies, kurioje dekonstruojamos ideologijos, griaunamos melagingos tikrovės teorijos, demaskuojamos iliuzijos ir pozityvios, statančios dalies, kurioje diegiamas teisingas tikrovės supratimas, padedami filognozija grįstos civilizacijos pamatai. Pagrindinė idėja yra gyvybės magija, kurioje puoselėjama pusiausvyra tarp genetinės ir gnostinės ašies žmogaus sandaroje, klaidingomis teorijomis nedeformuojamas nei kūnas, nei siela.

Sievos teorijoje aiškinama, kad žmogaus sąmonė sudaryta iš būtinosios ir nebūtinosios dalies, kurių sąveikoje apsibrėžinėja žmogaus psichovektorius. Šiame apsibrėžime gali dominuoti arba pirmoji, arba antroji dalis, nuo ko priklauso kiek žmogaus veiklos atitinka tikrovės sandarą – su ja sąveikauja harmoningai ar konfliktuoja. Jeigu dominuoja nebūtinasis sąmonės komponentas, kuris įkūnijamas laisve, vaizduote, kūryba, fantazija, žmogus peržengia tikrovės būtinybę, nustumia realybės poreikius į antrą planą, pradeda ją griauti. Šios vidinės žmogaus dalies planetoje produktas – visas miesčioniškas dirbtinis pasaulis, pradedant gelžbetonio kvartalais ir baigiant pramoniniais rajonais, apėmusiais visą Žemės rutulį. Šis pasaulis, filosofų vadinamas nekropoliu, yra mirties kultūros invazija į natūralų, gamtinį pasaulį, kuris civilizacijos trajektorijoje peržengė leistinas ribas ir turi būti stabdomas. Todėl vienas iš „Filognozų asociacijos“ tikslų – būtinosios tvarkos atstatymas, išardant sapnų karalystę, kurioje žmones bando įkalinti kūrybos-gamybos industrija. To siekiama per pusiausvyros įvedimą tarp priekinės ir galinės sątvaro dalies, kurioje suvokiamas pasaulis nėra tik savavališkų manipuliacijų objektas, kurio tuo prastesnė padėtis, kuo didesnė vidinė laisvė. Laisvė filognozijoje yra ne tikrovės žudymo laisvė, bet laisvas apsibrėžinėjimas empirinėse trajektorijose, kuriose yra įkūnijama nenaikinanti žmogaus judėjimo teritorijose laisvaveika. Laisvės zonos ant planetos yra nepriklausymo ir nepriklausomybės zonos, kuriose žmogus, neatitrūkęs nuo savo pagrindo, kuria savo gyvenimą.

Pagrindiniai aspektai yra singuliaritarizmas, kalbantis apie žinių singuliarinį sprogimą, kuris filognozijoje padalintas į 1000 dalių etapus, ir siekia laipsniško jų augimo. Ši idėja sugalvota yra Ray Kurzweil, kuris mano, kad singuliarinis sprogimas įmanomas 2045 m., dėka dirbtinio intelekto pažangos. Manau, kad toks greitas 1000 dalių įveikimas neįmanomas ir Ray Kurzweil skaičiavimas yra neteisingas. Kitas aspektas yra ekstropianizmas, kaip entropijos antipodas, kur tvarka juda ne nuo tvarkos prie chaoso ir žlugimo, bet prie vis tobulesnės padėties, pažangesnio pasaulio. Manau, kad tvarkos, arba santvarkos, ekstropinis gerėjimas tiesiogiai susijęs su hipostratų atvėrimu, vis geresniu jų supratimu, kas leis tvarką daryti vis tobulesnę, labiau atitinkančią tikrovės natūralią prigimtį. Ir paskutinis principas yra gaianizmas, kuriame Žemė laikoma gyva būtybe, įvardijama kaip Didžioji sieva, turinti energetinę ir valingąją dalį. Tai reiškia, kad propaguojamas sugrįžimas arčiau gamtos, santvarkos formulavimas remiantis ekosofinėmis idėjomis.

Kapitalistinėje ekonomikoje tai sunkiai įgyvendinami tikslai todėl, kad sąmonei sunku išsivaduoti iš beprotiškos pelno vaikymosi logikos, kurioje švietimo programa įkalina beveik visų žmonių sąmones, kurias paskui įstato į institucinę mėsmalę, kurioje išsivadavimas daromas neįmanomu. Logika suprantama – žmogus turi pragyventi, be to, jis svajoja gyventi turtuolio gyvenimą, kad galėtų mėgautis ekonominės civilizacijos gėrybėmis. Tačiau toks užsidarymas savo valios viešpatauti iliuzijoje, būtinųjų orientyrų praradimas veda žmoniją prie sunkių pasekmių. Todėl reikia šviesinti sąmones, gerinti supratimą, keisti tą gnostinį apvalkalą, kuris implantuotas į žmogaus proto struktūras, kad atsisakytų iliuzinės gyvenimo prasmės, kuri būtų pakeista tikru gyvenimo esmės supratimu ir juo pagrįstais pasirinkimais.

„Filognozų asociacija“ yra aukštoji mokykla, kuri skirta tikrovės tyrinėjimui, „Lietuvos Baltojo drakono draugija“ daugiau švietėjiškas padalinys, kuris aiškina visuomenei filognozijos idėjas, pristato asociacijos veiklą, jos svarbiausius projektus. Tai nėra nei sekta, nei ezoterinė grupuotė, nei religija – manau idėja artimesnė Sokrato Akademijos principui, kurios viduje veikia vieša draugija. Yra paralelių mokslų ar filosofijos akademijai, tačiau filognozija nėra nei filosofija, nei mokslas, kas ne karta buvo pabrėžta, nes metodas neapibrėžiamas nei vienu, nei kitu būdu. Ši disciplina gali būti apkaltinta eklektizmu, kuriame surankioti fragmentai iš įvairių sričių, panašiai kaip Teosofijoje. Manau, kad „Filognozų asociacijoje“ sugebėsime pažengti daug toliau. Pagrindinis skirtumas yra tiesos sąmonės propagavimas, kuriame draudžiama žinių kūrime ir platinime naudoti ezoterinę psichologinę manipuliaciją, naudoti teorijose netiesą tam, kad skaitytojui arba mokiniui būtų didesnis psichologinis įspūdis. Jeigu atrodo, kad kalbama okultiniu stiliumi, propaguojama magija, reikia suprasti, kad magija, mitologija, religija, filosofija ir mokslas yra tyrimų objektai, kurie analizuojami filognozijos metodais. Tai yra, magija, okultizmas – ne propaguojama doktrina, bet tyrimų objektas, bandant paaiškinti kaip sąmonėje atsiranda tokios formos, ir kaip tas galias bei sugebėjimus būtų galima panaudoti filognozijos metoduose.

Tačiau kultūrinėje sferoje nevengiama naudoti simbolikos, įvairių meno formų, kuriose idėjų semiamasis iš ezoterikos ir okultizmo. Tai matosi ir tame pačiame „Lietuvos Baltojo drakono draugijos“ pavadinime. Knygoje „Sievos teorija“ pateikiamas lygis, reikalingas pradinėje mokykloje ir yra ne kas kita kaip kandidato vadovėlis, kurį privaloma mokėti norint tapti tikruoju „Filognozų asociacijos“ nariu ir dirbti kurioje nors sątvarologijos arba substratologijos srityje. Dirbama tik savo noru, todėl, kad norima pakeisti visuomenės nuostatas – ne karjeros darymui ar praturtėjimui.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s