Apžvalga 2022/2023

Artėjant 2022 metų pabaigai tinkamas laikas įvertinti jų rezultatus, pasiekimus ir pergales, kad remiantis jomis būtų galima planuoti ateitį, įvesti į projektus korekcijas, kad jie geriau atspindėtų pasaulio realijas. Metai nebuvo įprasti, turėjome daug svarbių įvykių, kurie įtakojo istorijos kursą ir turės ateičiai didelių pasekmių. Į tai būtina atsižvelgti planuojant Filognozijos plėtrą, didinant jos įtaką žmonių sąmonėms. Tai ir epochos pabaigą ženklinančios mirtys, kaip Elžbieta II, M. Gorbačiovas ir pan., Rusijos federacijos invazija į Ukrainą, Covid pandemijos staigi pabaiga, rodanti, kad visas sąmyšis planetoje buvo feikas. Įsibėgėja globalizacijos procesas, kuriame kyla trintis tarp JAV ir Rusijos, JAV ir Kinijos, brėžianti takoskyrą tarp globalinių Vakarų ir globalinių Rytų. Prognozuojamas ekonominis smukimas, galbūt net iki recesijos lygio, o tai reiškia, kad mažės gamyba ir vartojimas, kris gyvenimo lygis, didesnis žmonių skaičius jaus nepriteklių ir atsidurs skurde, o tai savo ruožtu reiškia, kad didės žmonių biudžetinio išlaikymo poreikis, atsiliepsiantis mokesčiams ir dirbančiųjų pajamoms. Trauksis ekonomika, dėl rinkų uždarinėjimo, rezervų grobstymo, įvyks tam tikro masto verslo deglobalizacija tiek Vakaruose, tiek Rytuose. Daugiau gaminti ir daugiau gauti – nebus kam. Visame šiame kontekste filognozijos aktualumas nublanksta, nes nesprendžia aktualiausių gyvenimo klausimų, vienas iš kurių – iš kur gauti pinigų, kaip pragyventi. Nepaisant to, filognozija išlieka, nes ji žiūri toliau į ateitį, ir dabartinis kliūčių ruožas anksčiau ar vėliau užsibaigs.

Taigi, kas buvo nuveikta 2022 metais? Pradėsiu nuo statistinių duomenų, kurie rodo puslapio www.filognozija.com faktinę padėtį, jo įtaką Lietuvos visuomenei. Bazinis skaičius yra gyventojai, kurių Lietuvoje yra 2 838 839. Tai reiškia, kad vienas procentas būtų 28 388. Šie skaičiai svarbūs todėl, kad orientyras yra įtaka vienam procentui Lietuvos gyventojų, kurie norėtų savo mąstyme remtis filognozija, kuri platinama mano knygų cikle „Filognozijos pradmenys“. Per metus šis puslapis sulaukė 1555 apsilankymų ir šis rodiklis yra mažesnis už 2021, bet didesnis už 2020 metų (1977 ir 1457). Susidomėjimas galėjo smukti dėl pertvarkymų puslapyje, išorinių priežasčių kaip Rusijos-Ukrainos karas ir svarbiausia dėl to, kad 2022 metais puslapis tapo blokuojamu paieškos sistemoje, išimant iš indeksuotų puslapių duomenų bazės. Kodėl taip atsitiko – nežinau, gal dėl to, kad kažkam nepriimtinos mano idėjos, nors joms nebūdingas joks radikalizmas. Matome, kad apsilankymų skaičius gerokai mažesnis už vieno procento orientyrą, nes puslapis per metus pasiekia 18 kartų mažiau negu vieną procentą Lietuvos gyventojų. Dar viena vizualizacija: vienam iš 60 Lietuvos respublikos rajonų tenka 25 apsilankymai. Norint, kad būtų vienas procentas – turėtų būti virš 400. Tai reiškia, kad dar reikia įdėti daug darbo, norint pasiekti norimą lygmenį. Žinoma, filosofija, juo labiau filognozija, nėra tokia madinga, kad būtų galima tikėtis milžiniško pasisekimo, tačiau to lygio, koks yra dabar – per mažai ir susidomėjimas galėtų būti didesnis. Tai matosi iš to, kad standartinis filosofinės knygos tiražas yra 500 arba 1000 egzempliorių, kurie išperkami sunkiai – tam reikia apie dešimtmečio. Tai lemia knygų lentynų, pinigų ir proto individualūs apribojimai.

Ką nuveikiau per šiuos metus? Parašyta 115 įrašų, kurie įėjo į tris šiais metais publikuotas knygas, kurias galima parsisiųsti šiame puslapyje:

D. Mockus. Filognozijos pradmenys: angelų diena. 8 tomas. 2022 ISBN 978-609-475-932-1

D. Mockus. Filognozijos pradmenys: juodoji liepsna. 9 tomas. 2022 ISBN 978-609-08-0004-1

D. Mockus. Filognozijos pradmenys: devynių vartų doktrina. 10 tomas. 2022 ISBN 978-609-08-0066-9

Šios knygos prieinamos mano puslapyje, puslapyje www.anomalija.lt (forume) ir M. Mažvydo bibliotekos kataloge https://ibiblioteka.lt/metis/. Kiek žmonių skaitė puslapyje ar parsisiuntė šias knygas sunku pasakyti, tačiau statistikoje rodo apie 50 nuorodų paspaudimų per metus. Tai, ką publikuoju, nėra galutinis mano kūrybos variantas, greičiau yra parengiamoji medžiaga dideliam sisteminiam veikalui, kuri publikuojama iš anksto, o galutinė knyga turės vainikuoti padarytą darbą ir pavirsti standartine knyga, pristatančia mano autorinį filognozijos metodą, susijusį tiek su filosofija, tiek su mokslu. Tai bus vykdoma dviem etapais:

  1. Pirmas etapas: D. Mockus. Įstatymas ir dvasia: pradinė mokykla. 202-
  2. Antras etapas: D. Mockus. Baltojo drakono civilizacija: valstybė. 203-

Šių knygų tikslas – metafizinių pagrindų lietuvio tapatybėje sukūrimas, reikalingas tautos ir valstybės išlikimui globalizacijos procese. Tai daroma pratęsiant A. Šliogerio pradėtą darbą, kurį bandoma pakelti į dar aukštesnį arba tolesnį lygmenį. Iš to seka, kad kol darbas dar nebaigtas, apie tikrą įtaką ir mastą kalbėti dar anksti, nes įveiktas tik vienas ketvirtadalis užduoties.

Kaip suvokiu savo skaitytojus daug kur jau savo viziją išsakiau knygose. Pirmas principas, kuris yra antinyčiškas tas, kad jos yra skirtos visiems, tuo tarpu Nietzsche rašė „visiems ir niekam“. Suprasti nėra lengva ir tam reikia pasirengimas filosofijoje, tačiau jos nėra ir tokios sudėtingos, nes, nepaisant naujadarų, rašau nesudėtingu stiliumi, prideramu „pradmenims“. Gyventojai Lietuvoje pasiskirstę pagal amžių ir lytį, tad jeigu imsime 4 amžiaus grupes, po 25 metus, turėsime 8 skaitytojų kategorijas šia prasme:

A1: 0 – 25 metai, A2: 0 – 25,

B1: 25 – 50 metų, B2: 25 – 50 metų,

C1: 50 – 75 metai, C2: 50 – 75 metai,

D1: 75 – 100 metų, D2: 75 – 100 metų.

Skaičiai reiškia: 1 – vyrai, 2 – moterys.

Akivaizdu, kad praktiškai knyga naudingiausia B grupėje, nes tai amžius, kuriame jau gyvenamas tikras gyvenimas, kuriame reikia turėti išlavintą ir išvystytą protą, kad galėtum orientuotis pasaulyje, turėtum gyvenimui reikalingas kompetencijas. Be abejo, kadangi tai pradmenys, knygos naudingos ir A grupei, nors jiems visas potencialas daugiau realizuojamas ateityje. Jaunimą paveikti naujove lengviau, o senesniame amžiuje, kuris yra valdžios amžius, mąstymas nerangus ir surambėjęs, nesugebantis atsisakyti įprastų schemų ir šablonų. Šiame amžiuje taip pat griežtai kontroliuojamas jaunimas, nes bijoma valdžiai nenaudingų idėjų įsiskverbimo, kuris ateityje gali pakeisti valstybės istorijos kursą. D grupei filognozija mažiausiai aktuali, todėl jie turėtų būti mažiausiai skaitlinga tiksline auditorija.

Koks šių grupių skaitlingumas?

A1: 194/354 854; A2: 194/354 854

B1: 194/354 854; B2: 194/354 854

C1: 194/354 854; C2: 194/354 854

D1: 194/354 854; D2: 194/354 854

Tokie gaunami skaičiai juos padalinant tolygiai, į aštuonias dalis ir prie kiekvienos prijungiant jai tenkantį, lygų lankytojų skaičių. Norit turėti siekiamą rezultatą, reikia 20 kartų daugiau, apie 4000.

Kas bus kitais metais? Ko galima tikėtis 2023? Žinoma, aktualiausias išorinis faktorius bus Rusijos-Ukrainos karas, kurio baigtis lems Europos ir Lietuvos joje ateitį. Didelio karo, išeinančio už Ukrainos teritorijos ribų tikimybė – nedidelė. Tačiau taip pat nedidelė ir Putino žlugimo tikimybė išskyrus vieną variantą, mirtis dėl ligos ir amžiaus. Anksčiau ar vėliau bus derybos, tačiau didelis užsispyrimas iš abiejų pusių šia galimybę gali nukelti net į 2024-2025 metus. Toliau – ekonomikos klausimas: kiek ji bus pajėgi atlaikyti resursus švaistančią karo naštą. Mažėja rinkos, alternatyvų nėra, tad nėra kam parduoti ir tenka mažinti gamybos mastus. Tai mažina pajamas ir žmonių atlyginimus, o tai priveda prie ekonomikos traukimosi. Kad tai neatsispindėtų oficialiose statistikose, duomenys klastojami, nerodoma tikra padėtis. Mažėjantis gyvenimo lygis, žmones darys piktus, emocionalius, ir norinčius dar mažiau vartoti, nes reikia ruoštis „juodai dienai“. Tai reiškia – smunkantį knygų skaitomumą, domėjimąsi idėjomis ir naujovėmis. Filosofija nėra ant bangos, ypač klasikinė. Toks numatomas 2023 metų kontekstas, kuriame tikslas pakelti puslapio lankomumą iki 2000 lankytojų per metus. Tai bus sunku dėl blokados paieškos programose ir socialiniuose tinkluose, tačiau tai nėra neįveikiama kliūtis. Jeigu nebus karo, laikui bėgant viskas atsistatys, pasiekti darbo rezultatai išliks.

Pagal programą tęsiamas „Filognozijos pradmenų“ projektas ir galima tikėtis dviejų tomų:

D. Mockus. Filognozijos pradmenys: senoji dinastija. 11 tomas. 2023

D. Mockus. Filogozijos pradmenis: rišlio teorija. 12 tomas. 2023

Iš šių knygų galima tikėtis kažko panašaus kaip ir iš ankstesnių. Svarbiausias kriterijus yra 18 tomų sistema, kuri turi būti vainikuojama galutiniu veikalu, kurio kriterijus yra 200/1000 pagrindinėje Filognozijos skalėje. Tai išsidėsto taip:

18 tomų – 60 proc.;

Įstatymas ir Dvasia – 20 proc.

Baltojo drakono civilizacija, I dalis – 20 proc.

Kitaip sakant, vienas tomas yra 3,30 proc. informacijos šioje sistemoje. Visi tomai – 120 dalių iš 200.

Tad kitais metais puslapyje www.filognozija.com galima tikėtis daug genetikos, archeogenetikos, antroje metų pusėje – protinių metodų reikalingų civilizacijos psichovektoriuose atskleidimo. Vadinasi bus kalbama apie aukštesnįjį žmogų ir drakono akį, nuo kurios lygio priklauso žmogaus išsivystymas.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s