Kategorija: šviesos arka

Ateities istorija

Ateities istorija

Praeituose skyreliuose aptartas temas galima nagrinėti ir genealoginiu principu, žiūrint kaip sąveikauja jaunesnės ir vyresnės kartos vystantis mokslui, koks daromas spaudimas ir koks yra tikrinimo bei vertinimo filtras. Tokiu principu galima padalinti net visą tūkstančio metų skalę, kurioje viena karta turi 20 metų, o genealoginė dabartis yra 100 metų, arba 5 kartos. Tai dirbtinis principas, … Skaityti toliau Ateities istorija

Paskutinysis žmogus

Paskutinysis žmogus

Filognozijos pažangos teorinio modelio esmė yra tūkstančio dalių informacinio transcendencijos ploto skalė, kurioje viena dalis prilyginama vieniems metams. Dėl to filognozijos projektas vadinamas tūkstančio metų projektu, kuris prasideda nuo juodojo drakono civilizacijos ir baigiasi baltojo drakono civilizacija. Juoda spalva reiškia, kad transcendencija uždengta, nematoma, nes sumuojamas tik nedidelis jos informacinis plotas, o balta spalva reiškia, … Skaityti toliau Paskutinysis žmogus

Laisvė eina pirmiau egzistencijos

Laisvė eina pirmiau egzistencijos

Supratus pagrindinį civilizacijos istorijos principą, kurios esmė yra konkurencija tarp pirmo ir antro fundamento, galima žengti tolesnius žingsnius. Fundamentum I yra natūralus tikrovės centras, kuriantis materiją ir gyvybę, materijos ir gyvybės „fabrike“, esančiame artimiausioje kosminėje erdvėje. Fundamentum II yra žmonija, kuri į šį natūralų pasaulį įneša dirbtinę realybę, vadinamą mūsų civilizacija. Dirbtinis ir natūralus pasaulis … Skaityti toliau Laisvė eina pirmiau egzistencijos

Dievo mirties pasekmės

Dievo mirties pasekmės

Šis tomas skirtas paaiškinti, kas yra žmogus kaip aplinką suvokianti sistema, pamatyta tiek iš išorinės, tiek iš vidinės perspektyvos. Mano požiūris filosofijoje yra naujas, neturėtas nė vieno filosofo, todėl vertas viešinti knygose, norintiems suprasti. Čia pakartosiu tą dalį, kuri jau viešinta ankstesniuose „Filognozijos pradmenų“ tomuose, o toliau – pamėginsiu išplėsti mintį. Pirmas skyrius skirtas sątvaro … Skaityti toliau Dievo mirties pasekmės

Dirbtinis hipostratų sumavimas

Dirbtinis hipostratų sumavimas

Kaip jau ne kartą buvo sakyta, kontinuumas yra pagrindinė gnostinio implanto, sudarančio gnostinius kūnus, formavimo priemonė, kuri naudojama tikrovės modeliavimui. Kontinuumą galima apibrėžti kaip aibę, judančią nuo vieneto iki begalybės, 1 → ∞. Galime turėti du tokių kontinuumų variantus: pirmas, kontinuumas su ribos begalybe ir antras, kontinuumas su neapibrėžta struktūra. Žmogaus sumatorius yra unitarinis kontinuumas, … Skaityti toliau Dirbtinis hipostratų sumavimas

Posthumanizmo įveika

Posthumanizmo įveika

Tie, kas domisi filognozijos projektu, turi žinoti, kad mano sugraduota metafizinė skalė turi 1000 dalių, kur kiekviena dalis atitinka maždaug vienerius metus, informacijos kiekį išreiškiant laiku. Šis laikas / informacija dalinama į 5 epochas, atskleistas „Gyvybės magijoje“. Pirma epocha vadinama „magine“ todėl, kad joje posthumanistinės technologijos slaptinamos, draudžiamos, dėl to apipintos mistikos aureole ir legendomis. … Skaityti toliau Posthumanizmo įveika

Gelmės įvaizdinimo galimybės

Gelmės įvaizdinimo galimybės

Tęsiant „Filognozijos pradmenų“ projektą, atėjo laikas metafizinę skalę nuo riboto žmogaus iki begalinio, nuo daikto iki absoliuto išreikšti formule, kuri rodo visą naujo metodo esmę. Ši formulė yra pažinimą sudarančios informacijos tankis, išreiškiantis tikrovės atskleidimo mastą. Pagrindinis pažinimo įrankis yra gnostinis kūnas, kuriuo atveriama hipostrata, naudojant kontinuumo metodą. Informacijos tankis parodo, kokia dalis iš 1000 … Skaityti toliau Gelmės įvaizdinimo galimybės

Pagrindinės substratologijos kryptys

Pagrindinės substratologijos kryptys

Kaip sako pats filognozijos pavadinimas, ji yra „pažinimo meilė“, kuri, kaip filosofijos disciplina, yra epistemologija, artėjanti prie šiuolaikinio mokslo, tokio kaip fizika, biologija, chemija. Tačiau nesutapanti nei su vienu, nei su kitu todėl, kad filosofija yra peržengiama, įvedant jai nebūdingų metodų, bet prie mokslo nepriartėjama. Filognozija yra kažkur viduryje tarp jų. Toks jos pobūdis atsiranda … Skaityti toliau Pagrindinės substratologijos kryptys