Gaublės koncepcija

Filognozija padarys svarbų žingsnį į priekį tik tada, kai išspręs Mockaus transformacijos problemą. Ši problema aprašo pagrindinį gnostinės substancijos procesą, kuris yra energijos pavertimas informacija. Substancija, sugebanti vykdyti tokį procesą, vadinama gnostine. Šis procesas yra abipusis, nes transformacija įmanoma abiem kryptimis. Čia aprašoma situacija paradoksali, nes parodo substancijos dvi įmanomas perspektyvas, kurias filognozija stengiasi sujungti ir subalansuoti: tikrovė matoma iš vidaus ir tikrovė matoma iš išorės. Iš vidaus ji yra suvokimas, o iš išorės – energija. Tarp jų įsiterpia pereinamoji sritis, kurioje vyksta Mockaus transformacija. Atstumas tarp perspektyvų ne toks didelis, nes pati transformacijos esmė rodo, kad energija veikia informaciją, o informacija energiją.

Tarp jų galima nedėti iš viso beveik jokio skirtumo, taip kaip tarp informacijos formos ir energijos elektromagnetinėje bangoje. Joje informacija-energija būtų traktuojama materialistiškai. Informacija tebūtų išorinė energijos forma, kuri nuo jos būtų visiškai priklausoma. Informacija būtų pasyvi, o energija – aktyvi. Tai reiškia, kad paveikus energiją-nešėją būtų galima lengvai daryti poveikį informacijai, suardžius substratą net informaciją sugadinti. O atvirkštinis procesas būtų labai sunkus ir silpnas – grynąja informacija bangos paveikti būtų neįmanoma, tik kita banga. Iš to sektų, kad informacinis segmentas tėra šalutinis reiškinys, iliuzija, o pagrindas būtų energija. Tokiu atveju atstumas tarp energijos ir informacijos būtų beveik neegzistuojantis.

Gnostinėje substancijoje toks interpretavimas kelia daug abejonių, todėl materialistinio varianto suabsoliutinti negalima. Tai matosi vien iš to, kad įmanoma sąveika informacija-energija, kuri rodo, kad informacija nėra tokia pasyvi kaip elektromagnetinėje bangoje. Taip pat įmanomas grynai informacinis procesas, kuris vyksta prote ir mąstyme. Tačiau dėl to galima ginčytis, koks tikras šio proceso pagrindas – gryna informacija ar energijos-informacijos mišinys. Bet informacinės gaublės viduje jis atrodo kaip grynai informacinis. Informacija vadinama „subtiliąja substancija“.

Į gnostinę substanciją žiūrint iš vidaus, informacinė gaublė būna energetinės gaublės išorėje, tuo tarpu  į ją žiūrint iš išorės – energetinė gaublė išorėje, o informacinė – viduje. Šie du variantai sujungti tiltu, kuriame įvyksta perėjimas iš vieno į kitą ir kuriame vyksta Mockaus transformacija. Tai paveikslėlyje pavaizduota taip:

transformacija

Visi procesai, visi poveikiai vyksta holoplastinėje substancijoje, kuri apima viską, tačiau informacinis procesas vyksta sąmonėje, kur dubliuojamas tikras procesas. Sužalojus energetinį apvalkalą, sutrinka ir informacinio branduolio veikla, kaip materialistiniame forėjos variante, nes nėra jokio nepriklausomo informacinio proceso, kuris galėtų likti nepažeistas paveikus per išorę. Kita vertus, įmanoma įsivaizduoti procesą, kai informacinei gaublei poveikis daromas ne per energiją, bet tiesiogiai, iš forėjos skatinant ar trikdant jos veiklą, ir šis žalojimas taip pat persiduoda energetinei gaublei, kaip sutrikusi kūno veikla. Aišku, šis procesas yra silpnas, ypač smegenyse, nes informacija, sąmonė negali veikti didele galia, kad nesutrikdytų smegenų energetinės sandaros. Tačiau kitose substancijų vietose galime įsivaizduoti ir labai galingą informacinį procesą, kurio galia prilygsta energijos griaunamajai galiai.

Remiantis tuo kas pasakyta, galima tvirtinti, kad psichotronika yra visai įmanoma. Šiuo metu naudojama materialistinė psichotronika, kurią galima aiškinti pagal materialistinį forėjos modelį. Informacinė gaublė yra energetinės gaublės viduje ir su ja susijusi per Mockaus transformaciją. Vadinasi paveikus energetinį apvalkalą kita, psichotronine energija galima padaryti poveikį informaciniam procesui. Mockaus transformatorius tinkamai sukonfigūruotą energiją paverčia informacija, sąmonės suvokiniais. Sąmonės veiklą galima tik ardyti ir trikdyti, kelti joje vidinį chaosą, o galima perduoti tikrą informacinį turinį, kurio žmogus negali atskirti nuo realybės. Tam tereikia iš išorės surasti kritinius taškus, kurie tiesiogiai dalyvauja energijos konversijos į informaciją procese, o jie kaip žinia yra smegenyse, ir tuos taškus techniškai užvaldyti. Per Mockaus transformatorių gnostinėje substancijoje, informacinė gaublė virsta dirbtinės, technologinės matricos vieta. Nesuprantančių žmonių tokia problema vadinama „šizofrenija“, kuri iš tikro yra psichotroninis užgrobimas.

Žmogaus natūrali perspektyva rodo, kad pirminė substancija yra pasislinkusi materialistine kryptimi, nes energija daugumoje procesu yra svorio centras. Tai gali būti iliuzija dėl to, kad į tikrovę esame įpratę žiūrėti iš išorės. Čia nieko padaryti neįmanoma, nes natūraliai vidinė kryptis žmogui yra užtverta sunkiai įveikiama užtvara, todėl žmogus linksta eiti per tas duris, kurios jam atidarytos. Žmogus pažinime pasmerktas materializmui, nes tai lengvesnis kelias. Mažuma pažinime renkasi vidinį kelią, kuriuo eina ir filognozija. Išorinė kryptis visa užimta įvairių mokslų, kurių paskirtis vis labiau didinti elito galią; vidinė kryptis apleista, nes joje kyla daug sunkumų. Filognozija sunkumų nebijo, todėl deda akcentą šioje vietoje. Pamatas ant kurio statoma vidinės krypties modelis filognozijoje yra Mockaus transformacija.

Paaiškinta situacija rodo, kad abu aspektai įdėti į visus išorėje matomus daiktus – kiekvienas energetinis apvalkalas savo viduje turi informacinio proceso galimybes, užuomazgas arba potencialą. Sąmonė visuose daiktuose nesireiškia tik todėl, kad jai reikia tam tikro, specialaus energijos organizavimo, kuris įdėtas tik į gyvūnus. Tačiau gyvūnai pagaminti iš tos pačios energijos kaip ir aplinka, nes ja maitinasi. Nors nėra aišku, kuris aspektas holoplastinėje substancijoje yra svorio centras. Juo labiau nėra aišku kokia forma informacinės gaublės šaltinis įkūnytas forėjoje, ar ta forma yra asmeninė, kaip dievas religijoje, ar tai beasmeninės ar paraasmeninės formos, kažkas daugiau/mažiau už žmogaus asmens pavidalus. Priklausomai nuo to, kokiam atvejui teikiama pirmenybė, galima rinktis gnostinį arba agnostinį santykį su tikrovės šaltiniu. Agnostinis religijoje reiškia – psichologinis, įsivaizduojant, kad įmanomas dialogas kaip tarp dviejų sąmonių. Problema ta, kad akivaizdžiai su žmogumi niekas nešneka, o jeigu kam tai atrodo, tai dažniausiai būna šnekėjimas su savimi – savo protu arba pasąmone.

Dėl šios priežasties filognozija renkasi gnostinį variantą ir siekia pažinti ne dialogu, bet tyrimu, ieškojimu galimybių atskleisti ir pamatyti. Tam žmogus savo sąmonėje turi nemažai priemonių, kurios sukoncentruotos jo prote. Aš šias priemones skirstau į keturias kategorijas, kurias jau esu aprašęs, bet pakartosiu dar kartą. Pirma kategorija yra dėmenų ekranai, kuriuose formuojamas modelis. Viduje jų yra deformuoti ir dinamiški kontinuumai, kurių pagalba į modelį įdedamos struktūros. Šios struktūros išreiškiamos per multipleksą, kuris yra savotiška formulė, koncentruotu pavidalu išreiškianti pagrindinį aprašomą tikrovės geometrinį simetroną. Tokia forma reiškiasi žinios filognozijoje.

Vadinasi, norėdami aprašyti informacinės arba energetinės gaublės geometrinį simetroną turėsime naudoti tokį formatą. Energijai aprašinėti jau yra sukurta daug priemonių, todėl šis klausimas gerokai pasistūmėjęs. Deja to negalima pasakyti apie informacinę gaublę. Viena priežastis ta, kad netinkamas išorinis dėmenų ekranas, ir reikia naujo varianto. Sensoriume jo niekada neturėsime, tad šiam tikslui pasiekti lieka vienintelė galimybė kurti laksatinį ekraną. Tokie eksperimentavimai nėra labai lengvi, todėl šis klausimas gali užtrukti, ir neaišku ar verta informaciją viešinti, nes ji gali būti pavojinga. Jeigu tai darysiu, turėsiu imtis saugumo priemonių. Tai reiškia, kad mano pateikiama informacija niekada nebus užbaigta forma, kad neturintiems supratimo nebūtų taip lengva pasiimti ir panaudoti savanaudiškais tikslais. Kažkada jau esu minėjęs, kad geriausia taktika informaciją viešinti tik principo lygyje, kad jo bet kas lengvai negalėtų technologizuoti. Šis klausimas filognozijos kontekste dar bus sprendžiamas.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s